Rekrutacja

DZIEŃ OTWARTY: 13 KWIETNIA

W roku akademickim 2019/2020 Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku

wraz z WSTH zaprasza na 3 – letnie studia licencjackie, na kierunku o specjalności:

  • D-1 Dziennikarstwo – komunikacja medialnaSpecjalizacja: Radio i Telewizja – zaoczne, dzienne-wieczorowe

Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku
ul. Mangalia 4,
02-758 Warszawa

Tel. +48 22 295 07 10
Tel: +48 888 333 585

Sekretariat: Katarzyna Zych
e-mail: sekretariat@realizacjadzwieku.edu.pl
Sekretariat jest czynny:

Sekretariat pracuje: wt. – pt. 10.00 – 18.00, sob. 10.00 -14.00

W poniedziałek sekretariat jest nieczynny.

Rekrutacja rozpoczyna się 1 maja 2019r. i trwa do wyczerpania miejsc.

Elektroniczna rejestracja kandydatów

Zasady przyjęcia na studia:
Nabór kandydatów na studia I stopnia odbywają się bez egzaminów wstępnych.
Dokumenty należy składać do końca września każdego roku.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku wolnych miejsc będzie prowadzony dodatkowy nabór.
Szczegółowych informacji udziela  sekretariat.

Wymagane dokumenty:
Wszystkie dokumenty składane muszą być oryginałami lub odpisami.
Złożone dokumenty zostają zwrócone studentowi osobiście za potwierdzeniem odbioru, po zakończeniu (lub przerwaniu) toku studiów.

  1. kwestionariusz osobowy – dostępny w sekretariacie
  2. świadectwo dojrzałości  (oryginał),
  3. 3 zdjęcia legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm),
  4. ksero dowodu osobistego,
  5. (zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do podjęcia nauki).

Zapisy odbywają się w kolejności zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

Opłaty za studia:
Dla kierunku o specjalności: Dziennikarstwo -komunikacja medialna D1 wysokość opłat za naukę w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:

  • Wpisowe – 500,- PLN. Wpisowe – płatne podczas procesu rekrutacji.
  • Czesne za miesiąc nauk – studia zaoczne: 390,- PLN, płatne przez kolejnych 36 miesięcy.
  • Czesne za miesiąc nauki – studia dzienne-wieczorowe: 390,- PLN, płatne przez kolejnych 36 miesięcy.

Przy jednorazowej wpłacie za całe studia udzielamy – 10 % zniżki.

Elektroniczna rejestracja kandydatów

Pierwszą opłatę czesnego student wnosi do 10 września 2019r.
Opłaty, należy wnosić przelewem na konto AkademiI Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku oraz WSTH raz w miesiącu, (lub raz w semestrze) w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Nauka odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej, która reguluje prawa i zobowiązania uczelni i słuchacza.
Wzór umowy znajduje się do wglądu w sekretariacie. Studenci otrzymują legitymacje studenckie uprawniające do zniżki i zaświadczenia do ZUS-u.

Harmonogram zjazdów – rok akademicki 2017/2018

Studia dzienne I , II i III rok

02.10.2017 – początek I semestru, 22.12.2017 – początek wakacji zimowych, 02.01.2018 – ostatni dzień wakacji zimowych, 26.01.2018 – ostatni dzień I semestru , 29.01.2018 – początek zimowej sesji egzaminacyjnej, 09.02.2018 – ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej, 23.02.2018 – ostatni dzień okresu rejestracyjnego, 26.02.2018 – początek zajęć II semestru, 01.06.2018 – ostatni dzień II semestru, 04.06.2018 – początek letniej sesji egzaminacyjnej, 22.06.2018 – ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej, 21.09.2018 – koniec okresu rozliczeniowego.

I zaoczny

14.10.2017-15.10.2017
21.10.2017-22.10.2017
04.11.2017-05.11.2017
12.11.2017
25.11.2017-26.11.2017
09.12.2017-10.12.2017
13.01.2018-14.01.2018
27.01.2018-28.01.2018 Zimowa sesja egzaminacyjna
10.02.2018-11.02.2018 Zimowa sesja egzaminacyjna
24.02.2018-25.02.2018
10.03.2018-11.03.2018
24.03.2018-25.03.2018
14.04.2018-15.04.2018
28.04.2018-29.04.2018
12.05.2018-13.05.2018
26.05.2018-27.05.2018
09.06.2018-10.06.2018 Letnia sesja egzaminacyjna
23.06.2018-24.06.2018 Letnia sesja egzaminacyjna

II i III zaoczny

30.09.2017-01.10.2017
07.10.2017-08.10.2017
28.10.2017-29.10.2017
18.11.2017-19.11.2017
02.12.2017-03.12.2017
16.12.2017-17.12.2017
07.01.2018
20.01.2018-21.01.2018 Zimowa sesja egzaminacyjna
03.02.2018-04.02.2018 Zimowa sesja egzaminacyjna
17.02.2018-18.02.2018
03.03.2018-04.03.2018
17.03.2018-18.03.2018
07.04.2018-08.04.2018
21.04.2018-22.04.2018
05.05.2018-06.05.2018
19.05.2018
02.06.2018-03.06.2018 Letnia sesja egzaminacyjna
16.06.2018-17.06.2018 Letnia sesja egzaminacyjna

I wieczorowy

09.10.2017-13.10.2017
16.10.2017-20.10.2017
06.11.2017-10.11.2017
20.11.2017-24.11.2017
04.12.2017-08.12.2017
18.12.2017-22.12.2017
08.01.2018-12.01.2018
22.01.2018-26.01.2018 Zimowa sesja egzaminacyjna
05.02.2018-09.02.2018 Zimowa sesja egzaminacyjna
19.02.2018-23.02.2018
05.03.2018-09.03.2018
19.03.2018-23.03.2018
03.04.2018-06.04.2018
16.04.2018-20.04.2018
07.05.2018-11.05.2018
21.05.2018-25.05.2018
04.06.2018-08.06.2018 Letnia sesja egzaminacyjna
18.06.2018-22.06.2018 Letnia sesja egzaminacyjna

II i III wieczorowy

02.10.2017-06.10.2017
23.10.2017-27.10.2017
13.11.2017-17.11.2017
27.11.2017-01.12.2017
11.12.2017-15.12.2017
02.01-2018-05.01.2018
15.01.2018-19.01.2018
29.01.2018-02.02.2018 Zimowa sesja egzaminacyjna
12.02.2018-16.02.2018 Zimowa sesja egzaminacyjna
26.02.2018-02.03.2018
12.03.2018-16.03.2018
26.03.2018-30.03.2018
09.04.2018-13.04.2018
23.04.2018-27.04.2018
14.05.2018-18.05.2018
28.05.2018-30.05.2018
11.06.2018-15.06.2018 Letnia sesja egzaminacyjna
25.06.2018-29.06.2018 Letnia sesja egzaminacyjna