Admissions

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

DZIEŃ OTWARTY: 13 KWIETNIA

W roku akademickim 2019/2020 Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku

wraz z WSTH zaprasza na 3 – letnie studia licencjackie, na kierunku o specjalności:

  • D-1 Dziennikarstwo – komunikacja medialnaSpecjalizacja: Radio i Telewizja – zaoczne, dzienne-wieczorowe

Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku
ul. Mangalia 4,
02-758 Warszawa

Tel. +48 22 295 07 10
Tel: +48 888 333 585

Sekretariat: Katarzyna Zych
e-mail: sekretariat@realizacjadzwieku.edu.pl
Sekretariat jest czynny:

Sekretariat pracuje: wt. – pt. 10.00 – 18.00, sob. 10.00 -14.00

W poniedziałek sekretariat jest nieczynny.

Rekrutacja rozpoczyna się 1 maja 2019r. i trwa do wyczerpania miejsc.

Elektroniczna rejestracja kandydatów

Zasady przyjęcia na studia:
Nabór kandydatów na studia I stopnia odbywają się bez egzaminów wstępnych.
Dokumenty należy składać do końca września każdego roku.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku wolnych miejsc będzie prowadzony dodatkowy nabór.
Szczegółowych informacji udziela  sekretariat.

Wymagane dokumenty:
Wszystkie dokumenty składane muszą być oryginałami lub odpisami.
Złożone dokumenty zostają zwrócone studentowi osobiście za potwierdzeniem odbioru, po zakończeniu (lub przerwaniu) toku studiów.

  1. kwestionariusz osobowy – dostępny w sekretariacie
  2. świadectwo dojrzałości  (oryginał),
  3. 3 zdjęcia legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm),
  4. ksero dowodu osobistego,
  5. (zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do podjęcia nauki).

Zapisy odbywają się w kolejności zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

Opłaty za studia:
Dla kierunku o specjalności: Dziennikarstwo -komunikacja medialna D1 wysokość opłat za naukę w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:

  • Wpisowe – 500,- PLN. Wpisowe – płatne podczas procesu rekrutacji.
  • Czesne za miesiąc nauk – studia zaoczne: 390,- PLN, płatne przez kolejnych 36 miesięcy.
  • Czesne za miesiąc nauki – studia dzienne-wieczorowe: 390,- PLN, płatne przez kolejnych 36 miesięcy.

Przy jednorazowej wpłacie za całe studia udzielamy – 10 % zniżki.

Elektroniczna rejestracja kandydatów

Pierwszą opłatę czesnego student wnosi do 10 września 2019r.
Opłaty, należy wnosić przelewem na konto AkademiI Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku oraz WSTH raz w miesiącu, (lub raz w semestrze) w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Nauka odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej, która reguluje prawa i zobowiązania uczelni i słuchacza.
Wzór umowy znajduje się do wglądu w sekretariacie. Studenci otrzymują legitymacje studenckie uprawniające do zniżki i zaświadczenia do ZUS-u.

Harmonogram zjazdów – rok akademicki 2017/2018

Studia dzienne I , II i III rok

02.10.2017 – początek I semestru, 22.12.2017 – początek wakacji zimowych, 02.01.2018 – ostatni dzień wakacji zimowych, 26.01.2018 – ostatni dzień I semestru , 29.01.2018 – początek zimowej sesji egzaminacyjnej, 09.02.2018 – ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej, 23.02.2018 – ostatni dzień okresu rejestracyjnego, 26.02.2018 – początek zajęć II semestru, 01.06.2018 – ostatni dzień II semestru, 04.06.2018 – początek letniej sesji egzaminacyjnej, 22.06.2018 – ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej, 21.09.2018 – koniec okresu rozliczeniowego.

I zaoczny

14.10.2017-15.10.2017
21.10.2017-22.10.2017
04.11.2017-05.11.2017
12.11.2017
25.11.2017-26.11.2017
09.12.2017-10.12.2017
13.01.2018-14.01.2018
27.01.2018-28.01.2018 Zimowa sesja egzaminacyjna
10.02.2018-11.02.2018 Zimowa sesja egzaminacyjna
24.02.2018-25.02.2018
10.03.2018-11.03.2018
24.03.2018-25.03.2018
14.04.2018-15.04.2018
28.04.2018-29.04.2018
12.05.2018-13.05.2018
26.05.2018-27.05.2018
09.06.2018-10.06.2018 Letnia sesja egzaminacyjna
23.06.2018-24.06.2018 Letnia sesja egzaminacyjna

II i III zaoczny

30.09.2017-01.10.2017
07.10.2017-08.10.2017
28.10.2017-29.10.2017
18.11.2017-19.11.2017
02.12.2017-03.12.2017
16.12.2017-17.12.2017
07.01.2018
20.01.2018-21.01.2018 Zimowa sesja egzaminacyjna
03.02.2018-04.02.2018 Zimowa sesja egzaminacyjna
17.02.2018-18.02.2018
03.03.2018-04.03.2018
17.03.2018-18.03.2018
07.04.2018-08.04.2018
21.04.2018-22.04.2018
05.05.2018-06.05.2018
19.05.2018
02.06.2018-03.06.2018 Letnia sesja egzaminacyjna
16.06.2018-17.06.2018 Letnia sesja egzaminacyjna

I wieczorowy

09.10.2017-13.10.2017
16.10.2017-20.10.2017
06.11.2017-10.11.2017
20.11.2017-24.11.2017
04.12.2017-08.12.2017
18.12.2017-22.12.2017
08.01.2018-12.01.2018
22.01.2018-26.01.2018 Zimowa sesja egzaminacyjna
05.02.2018-09.02.2018 Zimowa sesja egzaminacyjna
19.02.2018-23.02.2018
05.03.2018-09.03.2018
19.03.2018-23.03.2018
03.04.2018-06.04.2018
16.04.2018-20.04.2018
07.05.2018-11.05.2018
21.05.2018-25.05.2018
04.06.2018-08.06.2018 Letnia sesja egzaminacyjna
18.06.2018-22.06.2018 Letnia sesja egzaminacyjna

II i III wieczorowy

02.10.2017-06.10.2017
23.10.2017-27.10.2017
13.11.2017-17.11.2017
27.11.2017-01.12.2017
11.12.2017-15.12.2017
02.01-2018-05.01.2018
15.01.2018-19.01.2018
29.01.2018-02.02.2018 Zimowa sesja egzaminacyjna
12.02.2018-16.02.2018 Zimowa sesja egzaminacyjna
26.02.2018-02.03.2018
12.03.2018-16.03.2018
26.03.2018-30.03.2018
09.04.2018-13.04.2018
23.04.2018-27.04.2018
14.05.2018-18.05.2018
28.05.2018-30.05.2018
11.06.2018-15.06.2018 Letnia sesja egzaminacyjna
25.06.2018-29.06.2018 Letnia sesja egzaminacyjna